7 octubre, 2020

El Servei d’Educació Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha engegat un projecte per a la professionalització del sector de l’educació ambiental.

S’inicia aquest projecte amb un estudi de diagnosi. El seu objectiu és obtenir informació sobre quin és l’estat actual de les persones treballadores en el sector de l’educació ambiental i definir perfils, funcions i competències que ha de tenir aquesta professió en l’actualitat, per tal de regular el sector i adaptar l’oferta formativa a aquestes necessitats.

Per a dur a terme la primera fase del treball de camp dues de les eines que s’han dissenyat són dos qüestionaris anònims en línia, un d’ells per a professionals del sector de l’educació ambiental i un segon per a organitzacions contractants de serveis i/o professionals del sector.  Si pertanys a un d’aquests dos col·lectius t’animem a participar-hi. Col·labora per ajudar a millorar la situació de l’educació ambiental! La data límit és el 23 d’octubre.

Accés al qüestionari

En aquest enllaç trobaràs més informació referent al projecte.