Coincidint amb el Dia Mundial de la Vida Silvestre, el nou col·lectiu de professionals de la conservació de la natura CONSERVACIÓ.CAT, ha presentat el seu Pla d’Acció per a la conservació del patrimoni natural a Catalunya. Aquest pla, agrupat en 7 àmbits temàtics, proposa 88 accions per garantir els valors i el potencial present i futur de la natura, al nostre país.

De les 88 accions del full de ruta de CONSERVACIÓ.CAT, algunes ja han estat incorporades en la proposta d’acció del nou Govern català, com ara crear una Agència del Patrimoni Natural de Catalunya o aprovar la Llei del patrimoni natural i la biodiversitat. Des del col·lectiu però, també es proposa apostar fermament per altres accions prioritàries, concretament:

 • Aprovar l’Estratègia catalana de conservació i ús sostenible de la diversitat biològica i geològica.
 • Aprovar el Catàleg de fauna amenaçada amb caràcter d’urgència, i els plans de recuperació de les espècies més amenaçades.
 • Aprovar l’Estratègia contra les espècies exòtiques invasores.
 • Recuperar amb urgència els recursos destinats a les polítiques de conservació del patrimoni natural.
 • Articular un model de gestió del Sistema d’ENP i reforçar els recursos de la Xarxa de Parcs i els consorcis de gestió.
 • Aprovar la Xarxa de boscos d’evolució natural i preservar estrictament els boscos centenaris.
 • Adoptar mesures urgents de salvaguarda de l’agrobiodiversitat i dels coneixements ecològics tradicionals.
 • Aprovar una Estratègia de finançament de la política de patrimoni natural.
 • Adoptar mesures de fiscalitat ambiental i de distribució dels recursos públics que fomentin la conservació del patrimoni natural.
 • Informar periòdicament sobre l’estat i tendències del patrimoni natural i la biodiversitat i el deute ecològic.
 • Fomentar la coresponsabilitat social catalana en la conservació de la natura.

Més informació