23 febrer, 2016

El portal Participa de la Generalitat de Catalunya té publicada una consulta per saber el grau de coneixement a Catalunya del Programa de Desenvolupament Rural (PDRcat2020).

El PDRcat2020 és un dels principals instruments de què disposa la Generalitat de Catalunya per promoure una política estructural adreçada al món rural, amb especial atenció als sectors agraris i forestals. En el marc del PDRcat2020 s’han delimitat unes zones per aplicar la metodologia del programa Leader, la qual cosa serveix per ajudar els agents del món rural a millorar el potencial del seu territori i a promoure l’aplicació d’estratègies integrades i de qualitat, per al desenvolupament sostenible de les zones locals. Aquestes estratègies estan desenvolupades per grups d’acció local.

Us animem a participar en aquesta consulta i també que en feu difusió entre les persones que coneixeu i agents territorials, per tal de donar visibilitat a aquest programa que compta amb fons europeus per a la seva realització.

El darrer dia per poder accedir a la consulta és el 29 de febrer.

Consulta PDRcat2020: http://participa.gencat.cat/ca/proposals/coneixement-del-programa-de-desenvolupament-rural