L’Autoritat de Gestió de l’ENI CBC MED ha publicat una convocatòria d’experts per avaluar els projectes presentats en el marc d’aquest programa. Els experts donaran suport al Comitè de Selecció de Projectes durant el procediment d’avaluació.

Es demanen candidats que responguin als següents perfils:

  1. Assessors externs per a l’avaluació de la qualitat de les propostes;
  2. Experts externs per avaluar les qüestions referents als ajuts d’estat;
  3. Experts per avaluar l’impacte mediambiental de les propostes.

Les candidatures s’han de presentar d’acord amb els requisits i el model indicats a la convocatòria. El termini per a la presentació de les candidatures finalitza el 10 de novembre de 2017.

La llista d’experts seleccionats tindrà una validesa de 5 anys.