El Col·legi de Geòlegs de Catalunya organitza el curs ‘L’amiant a l’entorn: identificació i valoració del risc’ al qual els membres del COAMB podeu accedir en les mateixes condicions que els geòlegs col·legiats. El curs se celebrarà els dies 12 i 14 d’abril del 2016, en horari de 16.30 a 20.30 h a la seu del COLGEOCAT a Barcelona.

Aquest curs està dirigit a geòlegs, biòlegs, ambientòlegs, químics, enginyers, arquitectes i tots aquells professionals tècnics que treballen o vulguin treballar en el camp de la geologia i mineralogia ambiental i en la toxicologia ambiental i en prevenció de riscos laborals.

Impartiran el curs professionals del sector com són el Sr. Joan de Montserrat Vallvè, el Sr. Francisco M. Moral Ferrer i el Sr. Luís Miguel Domènech Rubio.

Les inscripcions es poden cursar al següent formulari.