Des de la Generalitat de Catalunya s’ha treballat activament per fer de l’economia circular una realitat a casa nostra, amb l’objectiu de millorar la competitivitat, l’ocupació i la sostenibilitat del nostre país i el benestar de la ciutadania. Al llarg dels darrers anys s’han desenvolupat multitud de polítiques facilitadores, com ara l’estratègia d’Impuls a l’Economia Verda i Circular, el Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, l’Estratègia Catalana d’Ecodisseny i el Pacte Nacional per a la Indústria, dels quals se’n deriven diverses actuacions de suport, incentius i instruments de capacitació orientats a facilitar la transformació del teixit econòmic i social del nostre país en aquesta direcció.

Amb l’objectiu de fer visible el conjunt d’iniciatives que s’estan impulsant a Catalunya en aquest camp, realitzem el llançament de Catalunya Circular, l’Observatori d’Economia Circular de Catalunya. La seva presentació pública està prevista el proper 9 de maig a les 17 hores al museu Colet.

L’Observatori neix amb l’objectiu d’esdevenir el node de referència en economia verda i circular, que aporti coneixement, inspiració i amb la voluntat de donar coherència als esforços que s’estan realitzant des de diferents actors, tan públics com privats.

Consulta tota la informació