18 setembre, 2015

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha publicat l’informe sobre els resultats obtinguts en la Campanya de vigilància dels nivells d’ozó troposfèric a Catalunya de 2015. El Servei de Vigilància i Control de l’Aire vigila permanentment els nivells d’ozó que mesuren les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA), però a més, durant el període en què hi ha més possibilitats que els nivells d’ozó superin el llindar d’informació a la població i d’alerta, porta a terme la campanya de vigilància dels nivells d’ozó troposfèric a Catalunya.

Del total de punts de mesurament, en el 35% s’ha registrat alguna incidència. Aquestes, s’han concentrat temporalment en el 22% dels dies de vigència de la campanya (d’1 de gener a 15 de setembre). En aquest enllaç podeu consultar l’informe complet elaborat per la XVPCA.