22 setembre, 2022

La jornada “Les dones com a agents de canvi dels col·legis professionals i de les entitats”, organitzada pel Departament de Justícia, la Comissió de Dones i d’Igualtat de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, de la qual formem part, i el Col·legi Notarial de Catalunya, ha posat de manifest el protagonisme creixent de les dones en l’àmbit professional i també dins dels col·legis professionals.

La jornada ha estat inaugurada per Lourdes Ciuró i Buldó, consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya; José Alberto Marín Sánchez, degà del Col·legi Notarial de Catalunya i vicepresident de l’Associació Intercol·legial; Jesús M. Sánchez García, president de l’Associació Intercol·legial i degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona; Núria Carrera i Comes, presidenta de la Comissió de Dones i d’Igualtat i vicepresidenta de l’Associació Intercol·legial, i ha comptat amb la ponència inaugural a càrrec de Mª Eugènia Gay Rosell, ex presidenta de l’Associació Intercol·legial i degana emèrita de l’ICAB.

La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha anunciat una modificació legislativa del Codi Civil Català perquè “els col·legis professionals garanteixin obligatòriament el principi d’igualtat entre homes i dones dins dels seus òrgans de govern”. La consellera, malgrat no s’ha mostrat partidària de l’obligatorietat de les lleis ni de les quotes de paritat, afirma que “si no s’obliga no passa. Hem de fer que sigui normal pensar en les dones en espais de direcció, perquè si no ho fem ens perdem ocasions de progrés i de cohesió social”.

El president de la l’Associació Intercol·legial, Jesús M. Sánchez, ha destacat que la igualtat és una condició imprescindible per a un veritable Estat social i democràtic de Dret i, per això, des dels col·legis professionals s’està treballant de forma conjunta i coordinada per tal d’assolir una paritat real. Sánchez, com a degà del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, ha elogiat l’excel·lent tasca que en aquest àmbit va fer la degana emèrita de la corporació Mª Eugènia Gay, amb la creació d’un àrea d’igualtat i més recentment amb la constitució d’un nou Observatori per a la Plena igualtat.

La presidenta de la Comissió de Dones i d’Igualtat i vicepresidenta de l’Associació Intercol·legial, Núria Carrera, ha afirmat que “les dones som portadores de canvis de millora en els col·legis professionals i ens les organitzacions. És essencial la nostra participació en les mateixes”. I ha conclòs “hi som i hi continuarem sent-hi”.

En la ponència inaugural a càrrec de Mª Eugènia Gay Rosell ha fet èmfasi en la perspectiva de gènere com a palanca de creixement econòmic i de cohesió social i com els moviments liderats per dones han estat motors de grans canvis socials i d’avenços al llarg de la història. També ha posat en valor el paper dels col·legis professionals, com a altaveu de les necessitats dels professionals, per arribar als poders públics, que són els que tenen capacitat per canviar les coses. També ha apel·lat a la col·laboració público-privada per avançar junts cap a la igualtat efectiva dins la societat.

Resultats de l’estudi “Les dones parlen”

La jornada ha servit per presentar els resultats de l’estudi “Les dones parlen”; es tracta d’un estudi sociològic qualitatiu impulsat per la Comissió de Dones i d’Igualtat de l’Associació Intercol·legial amb l’objectiu d’avaluar la situació actual i les perspectives de futur de les dones professionals a Catalunya. En l’estudi han participat dones col·legiades d’edats diferents i de diversos municipis de Catalunya procedents dels sectors tecnològic, econòmic, jurídic, social i d’ensenyament, comunicació i sanitari. Podeu consultar l’estudi “Les dones parlen” en el següent enllaç.