27 març, 2015

Per encàrrec de la Secretaria d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, el CADS va elaborar un informe sobre els principals reptes energètics de Catalunya en l’horitzó 2030. L’informe identifica els vuit reptes que el consell considera prioritaris.

L’informe, que ha tingut com a ponents el Dr. Mariano Marzo, catedràtic d’Estratigrafia i professor de Recursos Energètics i Geologia del Petroli de la Universitat de Barcelona, i el Dr. Josep Maria Serena, president de la Comissió de medi ambient del Col·legi d’Enginyers, identifica els següents reptes:

1) Disposar de més capacitat d’autogovern per dissenyar i executar una política energètica.

2) Fer de Catalunya un país eficient i competitiu des del punt de vista energètic, a través de canvis en el model econòmic, en la percepció social envers l’energia i en la generalització de mesures d’estalvi i eficiència energètica en tots els camps.

3) Reduir la dependència dels combustibles fòssils, especialment en l’àmbit del transport.

4) Assegurar el subministrament energètic del futur, a través de l’increment de la resiliència del sector energètic i de desenvolupar el màxim potencial de les renovables.

5) Abordar el debat nuclear de manera urgent, valenta i rigorosa.

6) Reduir la precarietat energètica que afecta una part de la població.

7) Dotar-se d’eines per gestionar la transició energètica, a través de la recerca i la innovació i de trobar fórmules per mobilitzar el finançament adequat.

8) Millorar la governança en l’àmbit energètic.

Podeu consultar l’informe sobre els reptes energètics de Catalunya en l’horitzó 2030 complet en aquest enllaç.