16 juny, 2015

El passat 28 de maig, el CADS va emetre un informe sobre l’Estratègia Catalana d’Ecodisseny per a una economia circular i ecoinnovadora (ECODISCAT), a petició de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES).

El CADS valora de forma positiva que la Generalitat de Catalunya s’hagi dotat d’un marc de planificació estratègica en l’àmbit de l’ecodisseny, que hauria de possibilitar que els productes i serveis generats a Catalunya es produeixin de manera més eficient des d’un punt de vista de consum de recursos (energètics i materials) i amb menys generació de residus. D’altra banda, la política d’ecodisseny està molt relacionada amb altres polítiques sectorials com la política industrial, de residus, o d’impuls a l’economia verda i circular. És per aquest motiu que el CADS vol destacar la rellevància que l’Ecodiscat s’hagi elaborat a partir d’un procés de treball interdepartamental (que reflecteix la transversalitat de l’ecodisseny).

Entre les recomanacions que el CADS emet en el seu informe, s’hi troba impulsar la creació del Centre Català d’Ecodisseny, com a iniciativa público-privada que tingui com a missió impulsar la millora de la competitivitat de l’economia catalana a través del desenvolupament d’iniciatives empresarials i de recerca en el camp de l’ecodisseny i el suport a les PIME, l’impuls de l’ecodisseny i la transició vers l’economia circular.

Consulta l’informe complet en aquest enllaç.