El Congrés Nacional d’Educació Ambiental, CNEA, que el passat mes de novembre va cloure la segona edició, anuncia amb motiu de la celebració del Dia Mundial de l’Educació Ambiental la constitució d’una secretaria permanent del Congrés. La secretaria permetrà establir una plataforma de treball intercongressos i desenvolupar els compromisos que el Congrés va assumir en la seva declaració final, un decàleg de deu punts que dibuixa el full de ruta que l’educació ambiental ha de seguir en els propers anys a la vista de les emergències ecològiques i socials que ens comminen, en especial la climàtica i la de biodiversitat.

El Congrés ha estat un laboratori de síntesi de coneixement de l’educació ambiental a Catalunya, ha refermat la necessitat de teixir aliances per avançar en educació ambiental —objectiu ja consensuat en la primera edició del Congrés— i ha fet èmfasi en la urgència de transitar de l’acció individual a la transformació col·lectiva. En particular, la declaració afirma que l’educació ambiental és una resposta necessària a la crisi ecosocial i que cal actuar a escala local a través d’experiències autènticament transformadores en què la participació sigui l’eix d’actuació. La declaració apunta una primera visió del tipus d’acció proposada, on la conscienciació ambiental vinculada a les emocions i formulacions educatives innovadores, com ara la ciència ciutadana i els projectes d’aprenentatge servei formen part de l’argumentari.

El COAMB es va adherir a la declaració del CNEA el passat 26 de gener, Dia Mundial de l’Educació Ambiental.