26 maig, 2016

El Govern ha creat la Taula Estratègica Catalana del Corredor Mediterrani, on seran representats les administracions i els agents econòmics i socials de Catalunya, entre els que els quals hi haurà el COAMB.

Aquest Taula sorgeix amb la voluntat de reclamar l’impuls definitiu d’aquesta infraestructura, altament estratègica i important per incrementar la connectivitat del nostre teixit empresarial i el transport de persones amb la resta d’Europa. Entre els beneficis del corredor es troben facilitar la internacionalització de la nostra economia,  generar ocupació i oportunitats d’invertir a Catalunya i estimular el desenvolupament del nostre país tot potenciant el transport ferroviari de mercaderies i persones. A més, aquest model de mobilitat de mercaderies més sostenible és una assignatura pendent del país, on el transport de mercaderies per mitjans ferroviaris es troba en un coll d’ampolla i representa menys del 4,5% del total.

En l’acte de constitució, el representant del COAMB, el president Leo Bejarano, ha volgut destacar que aquestes inversions  en el Corredor Mediterrani (CMED) a més tindran efectes col·laterals positius en un context de canvi climàtic amb la reducció del consum energètic de combustibles fòssils de 191.000 TEP (tones equivalents de petroli) i la de reducció de l’emissió de 450.000 tones l’any de CO2 vinculat al transport de mercaderies i persones. En aquest sentit, i si s’assoleix el 24% de transport ferroviari plantejat, suposarà una contribució decidida a la mitigació de canvi climàtic i una millora de la qualitat de l’aire i de la salut ambiental.

Finalment, el president del Col·legi ha volgut destacar la importància que la planificació d’aquesta infraestructura es faci sota criteris de respecte i sensibilitat cap als diferents territoris, aprofitant els corredors d’infraestructures existents, garantint la permeabilitat ecològica de la matriu territorial i esdevenint un exemple d’excel·lència ambiental en el disseny i execució d’infraestructures.

Més informació