24 octubre, 2022

Fa uns mesos, la Generalitat de Catalunya va obrir la fase de Consulta pública sobre la llei del Conservatori Litoral de Catalunya, una política pública del sòl amb finalitats conservatives. El període de consultes públiques es va obrir el 29 de juliol i tancarà l’1 de desembre.

Des del COAMB hem decidit participar dins aquest procés fent una sèrie d’esmenes. Considerem que per assolir els objectius de forma òptima és necessària la formació d’un consorci adscrit a la Generalitat, amb la participació d’altres institucions, actors del món local i entitats sense ànim de lucre. El procés de creació del Conservatori del Litoral de Catalunya ha de ser participatiu i ha de comptar amb experts en matèria ambiental i territorial, entre les quals comptem els Col·legis Professionals.

Davant la proposta d’adscriure el Conservatori a l’Agència de la Natura de Catalunya considerem que es tracta d’una mala idea, ja que podria suposar una reducció dels recursos dirigits a aquelles competències úniques i pròpies del Conservatori. A més, proposem que aquestes competències siguin acompanyades d’una dotació pressupostària, per tal de complir els propòsits de compra de finques en risc mediambiental pels quals es crea aquest ens.

Considerem que els actors del territori més adient són els representants de l’administració pública amb competències en el litoral, representants de l’administració local, la comunitat científica, entitats de la societat civil i el teixit productiu vinculat a l’activitat litoral i col·lectius professionals, com ara els Col·legis Professionals.

A més, hem suggerit una sèrie de competències que el Conservatori Litoral podria tenir si s’escau, tals com promoure l’estudi de l’entorn o realitzar campanyes de sensibilització.

Actualment, des del COAMB estem contactant altres Col·legis per tal que s’uneixen a les nostres esmenes.