23 febrer, 2016

El Consell de Govern andalús ha desestimat una petició del Col·legi de Llicenciats i Graduats en Ciències Ambientals d’Andalusia (COAMBA) per canviar la seva denominació per la de “Col·legi Professional d’Ambientòlegs”. L’entitat andalusa considera que l’actual nom suposa una discriminació per fer referència a la titulació acadèmica i no a la professió, però l’Executiu andalús adverteix que el nom proposat induiria a confusió amb altres col·lectius que també desenvolupen activitats relacionades amb el medi ambient.

La desestimació es fonamenta en la Llei 10/2003 de Col·legis Professionals d’Andalusia, l’article 12 de la qual assenyala que la denominació “respondrà a la titulació acadèmica oficial requerida per a la incorporació als mateixos o a la professió que representin, no podent coincidir ni ser similar a la d’altres col·legis professionals existents en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma, ni induir a error quant als professionals que els integren”.

D’acord amb aquest precepte, el Consell assenyala que la d’“ambientòleg” no és una professió reconeguda i regulada per l’Estat. Encara que l’accepció sí apareix al Catàleg Nacional d’Ocupacions, com al·lega el Col·legi, ho fa com a ocupació i no com a professió.

Com a resposta a aquesta situació, el COAMBA ha llançat una campanya en xarxes socials per defensar que #somosAMBIENTÓLOGOS. Per a la campanya, han elaborat diferents missatges per poder anunciar que o ets ambientòleg, o en el teu entorn hi ha algú que ho és. Ens hi sumem?