6 maig, 2015

El proper 15 de maig comença la Campanya Ozó 2015, que finalitzarà el 15 de setembre de 2015. Durant el temps en què estigui activa, s’informarà diàriament dels nivells estimats d’ozó troposfèric així com dels avisos i preavisos de superacions dels llindars establerts.

Del 15 de maig al 15 de setembre, època en la qual es preveu que els nivells siguin més elevats, s’habilitarà un sistema de guàrdies per vigilar aquest contaminant de 9 a 21 hores tots els dies de la setmana. Enguany, a més, es duran a terme PREAVISOS, en el cas que els models i les mesures de què es disposa per dur a terme el seguiment indiquin la possibilitat que se superi algun dels llindars establerts. Aquests preavisos contindran l’estat dels nivells d’ozó troposfèric i les recomanacions donades per l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

Durant la campanya, el Departament de Territori i Sostenibilitat disposarà d’una adreça electrònica per a les notificacions (vigilancia_ozo.tes@gencat.cat). També es podrà fer el seguiment de la campanya a través del twitter de la Secretaria de Medi Ambient @mediambientcat. Així mateix, la previsió diària dels nivells estimats per a l’ozó troposfèric estarà disponible diàriament des de l’inici de la campanya, a partir de les 10:30 hores, en aquest web.