El Departament de Territori i Sostenibilitat, amb l’objectiu de sensibilitzar sobre la contaminació lumínica, difondre els beneficis econòmics i mediambientals que deriven d’una bona planificació i disseny de les instal·lacions d’il·luminació exterior, i facilitar la interpretació i implantació de la normativa, ha editat el quadern Prevenció de la contaminació lumínica.

La publicació d’aquest quadern s’emmarca en l’aprovació del Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. El Decret, que va entrar en vigor el 27 de novembre de 2015, regula les condicions que ha de complir un sistema d’il·luminació per prevenir la contaminació lumínica i minimitzar el consum energètic.

El quadern, que es pot descarregar a l’apartat del web del Departament dedicat a la contaminació lumínica, inclou, entre d’altres continguts: el mapa de la protecció envers la contaminació lumínica, la regulació horària i informació sobre els tipus d’il·luminació i les seves limitacions a diferents espais.