26 gener, 2015

El document conté les dades estadístiques disponibles més rellevants sobre el medi ambient a Catalunya. Per primer cop, el fullet inclou informació sobre la petjada de carboni dels residus municipals, els camps electromagnètics de radiofreqüència, l’estat de les masses d’aigua o els acords de custòdia.

En l’elaboració d’aquest document intervenen la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Agència de Residus de Catalunya i el Servei Meteorològic de Catalunya, per part del Departament de Territori i Sostenibilitat. Però també hi col·laboren el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, l’Institut d’Estadística de Catalunya i el Centre de la Propietat Forestal.

Al fullet, les dades i gràfics s’agrupen en dades generals, aigua, medi atmosfèric, biodiversitat i medi natural, canvi climàtic, producció i consum sostenible, avaluació ambiental i residus.

Us podeu descarregar el document en el següent enllaç.