16 gener, 2020

El Pacte Verd Europeu és una nova estratègia de creixement destinada a transformar la UE en una societat equitativa i pròspera, amb una economia moderna, eficient en l’ús dels recursos i competitiva, en la qual no hi haurà emissions netes de gasos d’efecte hivernacle el 2050 i el creixement econòmic estarà dissociat de l’ús dels recursos. El Pacte Verd aspira també a protegir, mantenir i millorar el capital natural de la UE, així com a protegir la salut i el benestar de la ciutadania davant dels riscos i efectes ambientals.

La comunicació de la Comissió Europea presenta un full de ruta inicial de les polítiques i mesures clau necessàries per fer realitat el Pacte Verd Europeu, que s’anirà actualitzant a mesura que evolucionin les necessitats i es formulin les diferents respostes polítiques.

Per a què quedi establert en la legislació l’objectiu d’assolir la neutralitat climàtica el 2050 i per a definir les condicions d’una transició efectiva i justa, proporcionar previsibilitat als inversors i garantir la irreversibilitat de la transició, la Comissió proposarà, com a molt tard aquest mes de març, la primera “Llei del Clima” Europea. Aquesta llei també ha de garantir que totes les polítiques de la UE contribueixin a l’objectiu de neutralitat climàtica, així com l’aportació de tots els sectors de l’economia i la societat.

En aquest context, el passat 9 de gener de 2020, la Comissió va publicar el full de ruta de la Llei del Clima, obert a consulta pública per a què tots aquells que puguin veure’s afectats per la proposta (administracions públiques, empreses, organitzacions de la societat civil i particulars) presentin els seus comentaris i aportacions fins el 6 de febrer de 2020 a través del següent enllaç.

Pots llegir l’article íntegre original i tots els detalls sobre el Pacte Verd Europeu al bloc de Terraqui. Despatx de dret ambiental.