5 juny, 2015

Aquest document promou la transició cap a un model productiu basat en l’ús eficient dels recursos i identifica els 7 sectors que tenen capacitat per liderar la transició cap a aquest nou model (alimentació, energia i recursos, indústria, disseny, mobilitat sostenible, salut i cultura) i les polítiques que hauran de sustentar el canvi.

L’Estratègia d’impuls a l’economia verda i a l’economia circular és una eina que contextualitza el concepte d’economia verda i circular a Catalunya i, alhora, estableix un full de ruta amb les línies de treball que s’han de desplegar a curt i mig termini per impulsar aquest model econòmic al país.

Aquesta estratègia respon al compromís del Govern de Catalunya de fer d’aquesta un país capdavanter a Europa, fonamentat en l’harmonització del desenvolupament econòmic amb la millora del benestar humà i l’equitat social, i assumint reptes globals com l’eradicació de la pobresa, el canvi climàtic i l’ús eficient dels recursos. Al mateix temps, l’impuls dóna coherència als mandats i recomanacions internacionals i europeus com l’“Estratègia Europa 2020” (2010) del Consell Europeu, l’”Informe sobre l’economia verda” (2011) del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient i la resolució “El futur que volem” (2012) de la Conferència de Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible Rio+20.

Més informació