L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), en el marc del projecte LIFE+ EBRO-ADMICLIM, cofinançat per la Unió Europea, han realitzat el primer estudi de la taxa mitjana de l’enfonsament del Delta de l’Ebre (subsidència), així com el perfil temporal de deformació.
Amb aquest objectiu s’han utilitzat imatges de radar obtingudes durant el període 1992-2010 per diversos satèl·lits. L’estudi demostra que per aquestes dues dècades analitzades la taxa de subsidència ha estat d’aproximadament 0,3 centímetres anuals, similar a la d’altres zones deltaiques.
Al mateix estudi també es posa de manifest l’existència d’una taxa de deformació lleugerament superior a la part nord (Riumar) en comparació amb la part central (Deltebre) i sud del Delta de l’Ebre. Així mateix, s’ha constatat la presència d’importants fluctuacions estacionals de l’elevació de plana deltaica, amb alternança de períodes d’enfonsament seguits de períodes d’elevació. Aquests darrers poden arribar fins als 2 centímetres.
El projecte també ha consistit en la instal·lació de diversos reflectors artificials en punts estratègics del Delta de l’Ebre per obtenir una millor estimació de la distribució espacial de les mesures d’enfonsament. Aquests reflectors consten d’una base de formigó sobre la que s’instal·la el propi reflector, que consta de tres planxes d’alumini i que retorna amb gran intensitat el senyal emès pels satèl·lits.