16 abril, 2015

El conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, va avançar a la Comissió d’Empresa i Ocupació del Parlament de Catalunya que, en les properes setmanes, el Govern debatrà una primera proposta de Pacte nacional per a la transició energètica.

El document té com a objectius “establir un nou marc jurídic i regulador per al sector, en el qual l’accés a l’energia es consideri un dret fonamental, i establir un nou model energètic basat en les energies renovables, l’autoabastiment, l’estalvi i l’eficiència energètica i en la producció descentralitzada”. En aquest sentit, la proposta defensa “un model energètic per a Catalunya basat al 100% en energies renovables l’any 2050, si estem en condicions de garantir el subministrament energètic, la competitivitat de les empreses i existeix el consens social i polític necessari”.

El document també inclou les línies estratègiques bàsiques per a la transició energètica de Catalunya cap al nou model. Aquest apartat incorpora mesures concretes per garantir un subministrament energètic de qualitat, garantir el dret fonamental d’accés a l’energia i la defensa dels consumidors, maximitzar l’estalvi i l’eficiència energètica a Catalunya, fomentar l’ús d’energies renovables i fomentar la recerca i la innovació com a vectors de competitivitat i de generació d’activitat econòmica.