El passat 13 de juliol es va aprovar l’informe de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu, sobre les queixes rebudes sobre el Pla Hidrològic de l’Ebre (per part de la Plataforma en Defensa de l’Ebre, SEO Bird Life, IRTA, i altres afectats particulars), després d’haver realitzat les visites pertinents a la zona durant el mes de febrer.

Aquest informe ha estat aprovat per 22 vots a favor i 9 en contra i es pot consultar a través d’aquest enllaç. A grans trets estableix que:

  • La gestió de l’aigua a Espanya no resol totes les deficiències detectades per la Comissió Europea el març de 2016, sobretot pel que fa als cabals ecològics i que, per tant, encara no compleix amb la Directiva Marc de l’Aigua. A més, que els plans hidrològics de conca no aborden les deficiències detectades i es demana a la Comissió que refusi el segon cicle dels plans hidrològics de conca.
  • Recorda que el cabal ecològic no es refereix només a la quantitat d’aigua, sinó que hauria de ser la quantitat d’aigua suficient per aconseguir una conservació favorable de l’estat dels hàbitats naturals i espècies en les zones que pertanyen a la Xarxa Natura 2000, i que també es refereix a l’adequada composició química de les aigües, que són una font important de biodiversitat.
  • Recomana que es realitzi un estudi actualitzat, independent i exhaustiu sobre les necessitats de les zones protegides pel que fa a la qualitat de l’aigua i els cabals ecològics.
  • Insta a les autoritats espanyoles a què tinguin en compte com a recursos hídrics disponibles aquells recursos hídrics no convencionals, en especial l’aigua de les dessalinitzadores.

Des de la Comissió de Medi Ambient i el Grup de Treball de l’Aigua del COAMB, celebrem l’aprovació d’aquest informe tenint en compte la premissa de què és un informe no vinculant i que, per tant, cal ser prudent i esperar a què sigui un informe de pes per aconseguir la retirada d’aquest segon cicle dels plans hidrològics de conca, que comprèn el període del 2015 al 2021.

Ha quedat palès que el Pla Hidrològic de l’Ebre no s’adequa a la Directiva Marc de l’Aigua i que cal un pla hidrològic modern, que asseguri un cabal ecològic suficient, perquè més enllà de no malmetre l’activitat econòmica del Delta de l’Ebre, afavoreixi la productivitat biològica del mar a la zona, l’arribada de les aus i, en definitiva, la preservació de l’ecosistema en el seu conjunt.

Posicionament COAMB