13 febrer, 2015

Cinc dels set grups del Parlament Europeu han sol·licitat la conservació del Paquet de Mesures per a una Economia Circular, que Jean-Claude Juncker, president de la Comissió Europea (CE), havia proposat eliminar el passat mes de desembre.

El paquet de mesures exigeix als estats gestionar adequadament els residus, amb increments en els percentatges de preparació per a la reutilització i reciclatge de residus urbans del 70% en 2030, així com la separació selectiva obligatòria dels bioresidus en 2025. Implantar aquestes mesures a Europa promouria la generació de 180.000 ocupacions verdes.

Europa no pot seguir sent una societat basada en la cultura de “usar i tirar” amb l’excusa del creixement econòmic; el consum desmesurat de matèries primeres, a més d’aprofundir en la crisi ambiental i social, suposa una gran despesa econòmica, en contraposició amb el reciclatge i la reutilització. La pròpia UE va anunciar un estalvi potencial de 630.000 milions d’euros a l’any si s’implantessin unes polítiques sostenibles en la gestió de residus, conseqüents amb l’escassetat de matèries primeres i la necessitat de generar ocupacions.

Aquestes mesures, a nivell europeu, obligarien a millorar en la gestió dels residus als països que estan molt per sota dels percentatges de reciclatge exigits, com és el cas de l’Estat Espanyol, amb un 32% de reciclatge i compostatge. Aquest punt seria un primer pas en el canvi cap a un model més sostenible que suposaria l’Economia Circular.

Diferents entitats van fer arribar a Juncker la seva preocupació davant la retirada del Pla d’Economia Circular. En aquest document es recordava el president de la CE que els estats membre havien reconegut la importància de la transició cap a l’Economia Circular per a la competitivitat i el desenvolupament sostenible a llarg termini.