15 maig, 2015

S’han publicat en català les normes UNE-EN ISO 14006 Sistemes de gestió ambiental. Directrius per a la incorporació de l’ecodisseny i UNE-EN ISO 14050 Gestió ambiental. Vocabulari. 

La sèrie de normes ISO 14000 està dedicada a la gestió ambiental. Concretament, la Norma UNE-EN ISO 14006 proporciona directrius per integrar els aspectes ambientals dins del procés de disseny i desenvolupament de producte. La norma ISO 14050 recull i defineix els termes inclosos a la sèrie de normes ISO 14000. La norma ISO 14050 de 2010 és una actualització i ampliació de la versió anterior, de 2005, elaborada en català també pel TERMCAT.

El TERMCAT s’ocupa de l’elaboració de la versió oficial catalana de les normes UNE des del 2005, any en què el TERMCAT i AENOR, l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació, van signar un conveni de col·laboració. Podeu consultar la relació de normes UNE disponibles en català al web del TERMCAT.