2 abril, 2015

Els països del 5+5 han donat suport a l’“Estratègia de l’Aigua del Mediterrani Occidental”, una iniciativa liderada per Espanya i Algèria que permetrà als països de la zona mediterrània adoptar una postura comuna en la gestió de l’aigua.

L'”Estratègia de l’Aigua del Mediterrani Occidental” és una guia que neix en resposta al compromís que van aconseguir els països del 5+5 (Algèria, Itàlia, Portugal, Malta, Tunísia, el Marroc, Líbia, Mauritània, França i Espanya) el 2012, a proposta d’Espanya i Algèria, d’adoptar una estratègia comuna per gestionar l’aigua i que, segons la ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient, García Tejerina, “permetrà donar visibilitat a la regió Mediterrània dins del marc de l’agenda internacional de l’aigua”.

Una vegada consensuada i aprovada l’Estratègia s’ha d’engegar un Pla d’Acció. “Necessitem impulsar aquest Pla d’Acció que, d’acord amb les orientacions que proporciona l’Estratègia i en funció del finançament nacional, regional o internacional disponible, ens permeti engegar actuacions clau per a les nostres respectives polítiques nacionals de l’aigua en àmbits que van des del proveïment a la depuració, passant per la gestió de fenòmens meteorològics extrems”, ha detallat la ministra.

En un context de canvi climàtic, ha apuntat García Tejerina, el previsible és que tinguem menys aigua per atendre una major demanda, per això “una gestió sostenible basada en la planificació hidrològica i en les infraestructures és fonamental, atès que la planificació és el marc en el qual es decideix, mitjançant l’acord, com repartir l’aigua, mentre que el comptar amb les infraestructures adequades és el que ens permet emmagatzemar aigua i traslladar-la on hi hagi escassetat”, ha conclòs.