26 maig, 2022

El compromís amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides és un dels eixos de govern principals del mandat municipal 2019-2023. Assolir els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) implica una transformació dels sistemes de producció i consum, així com de les polítiques públiques, que només es podrà assolir amb l’acció concertada de totes les institucions i la participació dels agents econòmics i socials i del conjunt de la ciutadania.

En aquest context i amb aquest esperit, lAjuntament de Barcelona crea els Premis Agenda 2030 de Barcelona, per reconèixer i difondre iniciatives innovadores amb un impacte mesurable en la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a Barcelona.

A més de guardonar i valorar els projectes i les iniciatives més destacades, els premis Agenda 2030 de Barcelona busquen crear un espai anual de trobada, reflexió i reconeixement mutu per al teixit ciutadà, polític, empresarial, acadèmic i social, implicats en els objectius de lAgenda 2030. A través del coneixement de les candidatures rebudes i la promoció d’aquelles que siguin premiades es contribuirà a la difusió i l’aplicació d’accions innovadores.

Per acabar, els Premis Agenda 2030 de Barcelona també volen contribuir al posicionament internacional de la ciutat de Barcelona com a referent del treball de les ciutats per a la consecució dels ODS, amb l’objectiu de convertir-se en ciutat líder en l’aplicació de l’Agenda 2030 i en altaveu d’iniciatives inspiradores per a altres ciutats d’arreu del món.

Els premis tenen un jurat independent, format per representants d’institucions amb prestigi contrastat en matèria de sostenibilitat.

Per a més informació, podeu contactar amb la Karèlia Castells (kcastells@bcn.cat).