6 juny, 2019

Recentment s’ha posat en marxa la primera fase del procés d’elaboració de l’Agenda urbana de Catalunya: la diagnosi de la situació actual, principals oportunitats i reptes vinculats a la concentració urbana. Serà una tasca participativa al voltant de 18 objectius en la qual es busca la màxima participació, pel que s’ha plantejat un procés participatiu que combina les sessions presencials amb la participació en línia.

Pel que fa a la participació presencial, hi haurà 6 sessions de treball, amb tres blocs temàtics cadascun. Es pot participar a tota la sessió, a un bloc o a dos i l’aforament estarà limitat a 100 persones per bloc.

Per a participar en línia es poden omplir els formularis temàtics. Al portal de l’Agenda trobareu la documentació per emmarcar l’àmbit de les aportacions que es poden fer.

Les aportacions que es facin, tant presencialment com en línia, s’incorporaran a la proposta de diagnosi i formaran part del contingut de l’Agenda Urbana de Catalunya. Serà el punt de partida per als grups de treball que es constituiran dins de l’Assemblea Urbana de Catalunya. En el cas de no incorporar-s’hi alguna aportació, es farà de manera justificada.

En una segona fase del procés d’elaboració de l’Agenda, prevista per a mitjans de l’any 2020, el debat se centrarà en les mesures per implementar l’Agenda, que es concretaran en els plans d’acció.