4 febrer, 2015

En el marc d’un projecte Europeu sobre Residus, l’Agència de Residus de Catalunya i altres entitats públiques estan interessades a aprofundir en l’opinió dels ciutadans europeus així com el seu comportament respecte a la prevenció, la reutilització i el reciclatge de residus. Per conèixer aquest comportament, s’ha creat aquesta enquesta on tots podem participar.

L’enquesta és totalment anònima i no requereix més de 10 minuts per omplir-la. Entre d’altres, es pregunta a la ciutadania si es considera ben informada per gestionar els residus propis. També, demana una valoració de la importància que tenen, per a cada persona, aspectes com la prevenció de residus, la reparació d’aparells espatllats o l’autocompostatge.

Un altre dels camps en què aprofundeix l’enquesta és la dificultat que suposa per als individus la reducció de residus, el grau de coneixement sobre la separació de residus o els aspectes que la condicionen (espai o temps). Per últim, es demana a la població si tenen previst, properament, emprendre alguna acció encaminada a la reducció i la prevenció de residus.

Des del COAMB, us convidem a tots a participar-hi i a difondre l’enquesta, ja que la informació que se n’extraurà pot ajudar a perfilar l’estratègia europea sobre els residus.