En data 28 d’octubre es va constituir la Comissió Permanent del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, on el COAMB té representació a través de la presidenta, Susana Pascual. Aquesta Comissió Permanent està formada per nou representants, integrants del Consell, i designats de comú acord per la Presidència i la Vicepresidència després d’un procés de consulta entre els membres del plenari.

A part del Col·legi d’Ambientòlegs, a la Comissió Permanent hi són presents la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA), la Fundació per la Prevenció de Residus i el Consum Responsable, Eco-Union, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, PIMEC, Club EMAS, Transports Metropolitans de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona.

La Comissió Permanent té previst fer una nova reunió al llarg del mes de novembre per preparar el proper plenari del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat que es preveu que tingui lloc entre els mesos de desembre i gener.