10 gener, 2022

El passat 29 d’octubre es va constituir la Conferencia de Decanas y Decanos de Ciencias Ambientales (CEDECA). En aquesta reunió, es va aprovar la Junta Directiva establint que l’Anna Menció, coordinadora de Ciències Ambientals de la Universitat de Girona, és la secretària. El COAMB estarà representat en aquest ens a través de la CECCA (Coordinadora Estatal de Ciències Ambientals).

En aquest nou òrgan, volem abordar aquests tres punts de treball:

  1. La divulgació dels estudis de Ciències Ambientals entre els estudiants de batxillerat (i la societat en general)
  2. El seguiment i millora de les titulacions de Ciències Ambientals
  3. Els màsters professionalitzadors (la possible creació d’un Màster professionalitzador en Gestió Ambiental)

A l’Assemblea General de la CECCA i a les properes JAPCAs, que tindran lloc al febrer, la CEDECA serà un dels punts de l’ordre del dia.