20 octubre, 2015

La Taula és un òrgan de participació social, liderat pel Govern de Catalunya, que neix com un espai territorial d’informació, participació i consulta en l’àmbit de la contaminació atmosfèrica per compartir i posar en comú les accions de totes les parts representades.

Hi formen part les institucions, administracions i entitats ciutadanes que, pels seus coneixements tècnics, per la naturalesa de la seva activitat o per l’interès general en la qualitat de l’aire, poden considerar-se afectades. Hi han participat, entre d’altres, representants de la Generalitat, dels ajuntaments metropolitans amb més de 100.000 habitants, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Autoritat Portuària de Barcelona, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, l’Aeroport de Barcelona, el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, organitzacions i centres de recerca.

Més informació