18 octubre, 2016

El passat 6 d’octubre, l’Agència Escocesa de Protecció Ambiental (SEPA) va obrir el tràmit de consulta pública del seu projecte de guia sobre la normativa de residus aplicable a les activitats de reutilització.

En el marc de l’economia circular, l’activitat de reutilització, entesa com qualsevol operació mitjançant la qual productes o components que no siguin residus s’utilitzen de nou amb la mateixa finalitat per la qual van ser concebuts, ha d’adquirir una major importància. Segons la SEPA, la reutilització pot facilitar l’extensió de la vida dels productes, la reducció de l’extracció de recursos naturals i de l’impacte ambiental de les activitats de gestió de residus, mantenint el seu valor en l’economia, creant, al seu torn, ocupació i productes per a les llars amb baixos ingressos.

Aquesta guia està destinada a aquells que realitzin activitats que impliquin la reutilització de productes (autoritats locals, tercer sector, tendes de reparació, etc) així com al personal de la pròpia SEPA, que assessora i gestiona aquest tipus d’activitats.

Quant al seu àmbit d’aplicació, aquest se circumscriu als productes o els seus components, no sent aplicable als materials destinats al reciclatge, com, per exemple, el paper recuperat, la ferralla, els cascos de vidre, etc.

Podeu llegir l’article íntegre original al bloc de Terraqui. Despatx de dret ambiental.