exocat
3 febrer, 2017

Les invasions biològiques són, en l’actualitat, una amenaça seriosa per a la conservació dels ecosistemes naturals i la biodiversitat. Per fomentar el desenvolupament d’estratègies integrals de prevenció i gestió, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), sota l’impuls del Departament de Territori i Sostenibilitat, vol impulsar una línia d’anàlisi de l’estat actual i el risc futur d’invasió de Catalunya per part dels diversos grups d’organismes. Així sorgeix Exocat.

L’objectiu és poder avaluar el grau de resposta actual davant el problema i proposar-hi un conjunt de línies estratègiques, fruit del consens dels diversos experts del territori, que puguin servir per elaborar un pla de gestió de les invasions biològiques a casa nostra. Tot plegat estarà inscrit en un sistema d’informació que permeti l’accés i la disseminació de la informació als gestors i al públic en general.

S’espera que, en un futur proper, es puguin proporcionar eines per desplegar una xarxa d’alerta de les invasions biològiques a Catalunya i, així, avançar cap a una estratègia de control de les invasions fonamentada en la prevenció i la resposta ràpida.

Més informació