30 agost, 2021

Des del COAMB volem fer una menció especial als ambientòlegs i ambientòlogues que formen part de l’actual Govern. I és que durant la present legislatura, hi ha alguns organismes que comptaran amb la presència de titulats i titulades en Ciències Ambientals.

D’una banda, Antoni Ferran és l’actual director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural. En aquest nou càrrec, Ferran serà responsable d’acció i avaluació ambiental de plans i programes; així com de dirigir funcionalment les oficines territorials d’aquesta matèria, les de medi ambient, i les seccions territorials de Biodiversitat i Medi Natural; de donar suport a la Ponència Ambiental en relació amb l’avaluació d’impacte ambiental.

D’altra banda, Marta Morera és la nova directora de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), que és l’organisme de la Generalitat per a la promoció de l’eficiència energètica i el desenvolupament de les energies renovables.

Per últim, Samuel Reyes és el director de l’Agència Catalana de l’Aigua. Reyes té una àmplia experiència en el camp de la gestió de l’aigua, adquirida mitjançant el seu pas per l’ACA entre 2014 i 2019, ocupant el càrrec d’adjunt al director.

Els desitgem molts encerts, i expressem la nostra voluntat de col·laborar-hi i d’aportar el nostre coneixement. A més, també volem destacar que hi ha altres ambientòlegs i ambientòlogues que formen part del Govern amb un càrrec ja consolidat.