10 març, 2022

Durant 2 anys i mig el projecte INSIGHT (www.insight-erasmus.eu), cofundat pel programa ERASMUS + i impulsat per Símbiosy i altres partners, ha estudiat la realitat de la simbiosi industrial, ha proposat accions i ha ofert informació i recursos per promoure que els projectes i iniciatives de simbiosi industrial proliferin i es repliquin, per tal de poder avançar en una economia i producció més circular. El projecte proposa desenvolupar un nou perfil professional, el del facilitador de simbiosi industrial, que ajudi a reduir la bretxa entre les habilitats i coneixements que ofereixen les institucions educatives i les necessitats reals de la indústria pel que fa a la simbiosi industrial.
A la seva web es poden trobar tots els resultats del projecte. Un dels assoliments més destacats és la creació d’una formació de 150 hores lectives, en format online, a la que pot accedir qualsevol persona interessada en la temàtica. Un cop registrada, la persona té accés a cinc mòduls interactius que la guiaran a través de diferents matèries, des de les polítiques d’economia circular, les “soft skills” que necessita un bon facilitador de projectes de simbiosi industrial, o exemples de bones pràctiques a nivell d’empresa, estatal, o de polígon industrial.
El material del curs està disponible en 6 llengües i inclou vídeos i 74 recursos interactius. Les persones interessades poden accedir a la formació en el següent enllaç: https://insight.learning-platform.eu/