23 gener, 2017

La Generalitat de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l’Ajuntament de Barcelona, les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, la Federació Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis de Catalunya han consensuat una proposta de conveni perquè les empreses subministradores que encara no ho han fet s’adhereixin a la lluita contra la pobresa energètica. També han acordat un nou protocol d’actuació per evitar els talls en el subministrament. Les administracions han formulat una proposta comú de conveni per oferir a aquelles subministradores de serveis bàsics que encara no han arribat a cap acord de col·laboració amb la Generalitat per fer front a la pobresa energètica.

La figura del conveni està inclosa en la Llei 24/2015 per tal de cercar vies de col·laboració i corresponsabilitat en la lluita contra la pobresa energètica. A dia d’avui, 21 distribuïdores d’aigua que abasteixen gairebé 6,5 milions de ciutadans ja n’han subscrit un. La proposta de conveni recull diferents compromisos per part de les subministradores. Per una banda, estableix que s’adreçaran als serveis socials municipals per sol·licitar el seu informe acreditatiu abans de procedir a qualsevol interrupció dels subministraments.

Més informació