29 gener, 2015

SEO/Birdlife ha elaborat un llistat exhaustiu dels llocs que cal restaurar per frenar la pèrdua de biodiversitat. Dels 50 indrets identificats, tres es troben a Catalunya: Gallecs (Santa Perpètua de la Mogoda i Mollet del Vallès) i dues zones del Delta del Llobregat, la riera de Canyars i un tram de riu proper a Sant Boi.

La Unió Europea va incloure com un objectiu de l’estratègia 2020 el manteniment i millora d’ecosistemes no més tard d’aquesta data i la restauració d’almenys el 15% dels espais degradats. Aquests espais podrien comptar amb diferents fons europeus per dur a terme la seva restauració. Els programes operatius d’aquests fons han d’integrar les necessitats de finançament de la xarxa Natura 2000 i afavorir així el desenvolupament socioeconòmic també en aquestes zones.

D’altra banda, el Govern va fixar les prioritats dels espais espanyols que estan inclosos a la xarxa europea Natura 2000, i va identificar a més totes les possibles vies de finançament que aquests llocs poden tenir fins a l’any 2020 amb l’objectiu d’assegurar la conservació dels hàbitat i les espècies.

Les principals prioritats de la xarxa Natura 2000 a Espanya fins a 2020 són: millorar el coneixement per a la gestió d’aquests espais; assegurar la gestió eficaç dels espais protegits Xarxa Natura 2000; mantenir o recuperar l’estat de conservació favorable dels hàbitat i de les espècies; i millorar la formació i la sensibilització cap a aquests espais.