Les recerques del European Centre for Corporate Engagement (ECCE) indiquen que les empreses que informen de la petjada de carboni poden estalviar milions de dòlars en costos relacionats amb els interessos del crèdit.

Durant anys, la pressió sobre les empreses per millorar la seva transparència no ha deixat de créixer. De fet, la Directiva 2013/34/UE obligarà a les empreses de més de 500 treballadors a ser més transparents en qüestions socials i ambientals a partir de 2017.

La divulgació d’informació no financera és una oportunitat per comunicar els avanços de l’empresa en matèria de sostenibilitat, posicionar-se al mercat i gestionar la reputació.

Aquesta recerca, basada en informació de les empreses del CDP (the Carbon Disclosure Project), ha observat que les companyies que informen voluntàriament de les emissions de gasos d’efecte hivernacle tenen unes condicions de préstec més favorables, amb interessos menors, que aquelles empreses que no ho fan.

Per això, les empreses que realitzen accions proactives voluntàries en aquest àmbit poden aconseguir recompenses financeres significatives. I a més, s’estaran preparant per a potencials regulacions futures sobre el canvi climàtic.

Més informació

Font: Laboratori ecoinnovació