30 abril, 2019

L’objectiu d’aquesta publicació, com el d’altres que es publiquen relatives al medi ambient, en virtut de la Llei 27/2006 de 18 de juliol, és posar a disposició de tothom amb un enfocament divulgatiu les dades que donen compte de l’estat del medi ambient, per tal que quedi garantit el dret d’accés a la informació ambiental dels ciutadans sense un coneixement tècnic previ de la matèria.

Amb la publicació d’aquest informe, la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat posa la informació més rellevant sobre la situació ambiental de Catalunya a l’abast de qualsevol persona, entitat o col·lectiu interessat a seguir-ne l’evolució i tracta de contribuir a la transició futura del país cap a la sostenibilitat.

Consulta l’informe aquí.