La Direcció General de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat posa a disposició dels ciutadans un nou mapa que localitza sobre el territori les diferents unitats de recerca ambiental de Catalunya.

A part de geolocalitzar les unitats de recerca, el mapa mostra i fa consultable tota la informació associada de forma ordenada, d’acord amb els eixos temàtics de recerca i innovació de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat del DTES.

L’abast del mapa se circumscriu a l’anàlisi de tres tipologies d’unitat de R+D+I:

  • grups de recerca reconeguts
  • centres de recerca (CERCA i CSIC) i
  • centres tecnològics (TECNIO).

A més a més, s’hi ha inclòs una quarta categoria anomenada “altres”, per encabir aquelles unitats de R+D+I que els interlocutors de recerca i innovació ambiental del DTES consideren rellevants i que no encaixen en les tres primeres categories esmentades.

Les dades s’han extret de la base de dades de l’eina interactiva gràfica del “Mapa d’actors de recerca i innovació en sostenibilitat a Catalunya”, elaborat pel Departament de Territori i Sostenibilitat l’any 2013.

Més informació