24 abril, 2015

La Comissió Europea ha engegat una consulta online per identificar quines han de ser les prioritats d’inversió en matèria de recerca per garantir el proveïment d’aliments “sans, nutritius, segurs i sostenibles” per a la creixent població mundial en els propers anys.

Les preguntes es basen en un document de debat amb el mateix títol preparat pel Comitè de Direcció. El document analitza els reptes de recerca i innovació, analitza les àrees de recerca en les quals la UE pot aportar un major valor i discuteix els canvis necessaris en les estructures en les quals tradicionalment s’ha dut a terme la recerca.

La consulta, per tant, contribuirà a la futura recerca comunitària enfocada als desafiaments que suposa l’alimentació mundial. Entre les àrees clau en les quals la UE veu oportunitat de millora destaca com millorar la salut pública a través de la nutrició, incrementar la seguretat i la qualitat dels aliments, la reducció del malbaratament alimentari, fer que el desenvolupament rural sigui més sostenible i assegurar un major rendiment dels productes.

La consulta estarà disponible fins al proper 1 de setembre. Els resultats seran publicats el 15 d’octubre, en vespres del Dia Mundial de l’Alimentació.