29 juliol, 2015

El Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (PDR.cat2020) és un dels principals instruments de què disposa la Generalitat de Catalunya per tal de promoure una política estructural dirigida al món rural, donant especial atenció als sectors agrari i forestal.

La Comissió Europea ha donat llum verda al PDR.cat2020 després de més d’un any d’intenses negociacions amb els seus representants tècnics. El DARP va presentar el 22 de juliol de 2014, la proposta de programa, que era fruit d’un procés de diagnosi, anàlisi i participació pública molt ampli, així com d’una fase de concertació amb els principals agents del desenvolupament rural a Catalunya, entre els que hi trobem les organitzacions agràries, representants del món cooperatiu, forestal, així com d’entitats mediambientals.

El DARP ha treballat intensament per tal de donar a entendre el posicionament del PDR català a la Comissió Europea, ja que aquest respon a les característiques que defineixen una Catalunya rural amb una gran diversitat productiva, climàtica, i social.

Més informació