La Comissió Europea ha anunciat els nous projectes que es finançaran sota el programa LIFE de medi ambient. El paquet per al conjunt de la Unió Europea és de 96 projectes, que representen una inversió total de 264,8 milions d’euros. Aquesta nova convocatòria es va tancar el setembre de 2014 i ara ha finalitzat la fase de selecció i aprovació de projectes entre les 1.117 sol·licituds rebudes.

Per a Espanya, s’han aprovat 28 projectes (45,2 milions). D’aquests, cinc es duran a terme a Catalunya, amb un pressupost total de més de 7 milions d’euros i una aportació de 4,3 milions per part del programa LIFE de la UE.

Projectes LIFE seleccionats a Catalunya:

  • LIFE ECORKWASTE (Universitat Politècnica de Catalunya)
  • LIFE FOUNDRYTILE (FUNDACIÓ CTM CENTRE TECNOLÒGIC)
  • LIFE SAVING-E (Universitat Autònoma de Barcelona)
  • MIDWOR-LIFE (Associació Agrupació d’Empreses Innovadores Tèxtils)
  • LIFE EFFIDRAIN (CETaqua)

Més informació