El passat 31 de gener el Consell de Ministres va aprovar el Pla de Contractació Pública Ecològica de l’Administració General de l’Estat (2018-2025) com un instrument d’impuls i facilitació del creixement econòmic, des del plantejament d’una economia circular, baixa en carboni, eficient en recursos, sense residus, no contaminant i eco-innovadora. Un instrument per promoure i implementar diverses polítiques i estratègies ambientals de la Unió Europea.

Els objectius principals de la contractació pública ecològica, en la qual es promogui una major participació de les PIME, són els següents:

  • Promoure l’adquisició per l’administració pública de béns, obres i serveis amb el menor impacte mediambiental possible.
  • Servir com a instrument d’impuls de l’Estratègia Espanyola d’Economia Circular.
  • Garantir un ús més racional i econòmic dels fons públics.
  • Promoure la incorporació de clàusules ambientals en la contractació pública.
  • Donar publicitat sobre les possibilitats que ofereix el marc jurídic de la contractació pública ecològica.

Pots llegir l’article íntegre original amb més detall de l’Ordre i del Pla al bloc de Terraqui. Despatx de dret ambiental.