27 abril, 2015

És la primera vegada que s’emet un distintiu ambiental únic per a tots els vehicles “zero emissions locals” matriculats a Espanya, que són uns 10.000. Aquest distintiu facilitarà a les autoritats locals la implantació de mesures de discriminació positiva per als vehicles amb zero emissions.

Aquest distintiu sorgeix amb la finalitat d’identificar en tot el territori nacional als vehicles amb “zero emissions locals” i d’aquesta manera facilitar als Ajuntaments la implantació de mesures de discriminació positiva (fiscals, d’aparcament, de gestió del tràfic, etc.) en els seus municipis.

El distintiu ambiental està inspirat en el Pla Nacional de Qualitat de l’Aire i Protecció de l’Atmosfera 2013-2016 (Pla Aire) en el qual s’afirma que tant les partícules com el diòxid de nitrogen tenen en el tràfic rodat la principal font d’emissió a les grans ciutats i proposa la classificació dels vehicles en funció del seu potencial contaminador.