La Fundació Pere Tarrés ofereix el curs Interpretació i Educació Ambiental totalment subvencionat per a persones en atur. L’objectiu del programa és aprendre a comunicar sobre el medi ambient, interpretar els seus valors i problemàtica, guiar i
capacitar a les persones per contribuir a la conservació i millora ambiental.

El curs consta de 500 hores de les quals 80 seran pràctiques. Està format pels següents mòduls formatius:

 • Activitats d’orientació i desenvolupament en el mitjà (100 hores).
 • Orientació i traçat de recorreguts en el mitjà natural o urbà (30 hores).
 • Planificació d’itineraris i conducció del grup en el mitjà natural o urbà (40
  hores).
 • Protecció i socors durant la conducció del grup en el mitjà natural o urbà (30
  hores).
 • Estructura i dinàmica del medi ambient (100 hores).
 • Elements abiòtics, biòtics i antròpics (30 hores).
 • Ecologia i interpretació del paisatge (40 hores).
 • Documentació i difusió d’informació ambiental (30 hores).
 • Activitats humanes i problemàtica ambiental (100 hores).
 • Impacte ambiental en les activitats humanes (40 hores).
 • Bones pràctiques ambientals en la solució de la problemàtica socioambiental
  (30 hores).
 • Recursos naturals i socials per al desenvolupament de la interpretació i
  educació ambiental (30 hores).
 • Programes d’educació ambiental (120 hores).
 • Educació ambiental i àmbits d’aplicació (40 hores).
 • Interpretació del patrimoni com a estratègia de comunicació i gestió (40
  hores).
 • Execució de programes i activitats d’educació ambiental (40 hores).
 • Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’Interpretació i educació
  ambiental (80 hores).

Per a més informació:
Tel. 93 410 16 02 / E-mail: formacio@peretarres.org