10 setembre, 2015

La Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Institut Català d’Energia (ICAEN), ha donat llum verda a la versió definitiva del Pla d’Acció d’Eficiència Energètica a la Indústria, després de finalitzar el procés participatiu amb el conjunt del sector engegat el passat mes de juny. El diàleg ha comptat amb la participació de 132 agents del sector industrial, que han fet un total de 190 propostes i aportacions al document inicial.
El document conserva la seva estructura inicial, que organitza les tasques en tres grans àmbits: el coneixement, la interlocució i les mesures executives. Les principals novetats fruit del procés de diàleg han estat l’acord per elaborar un Mapa d’Actors en l’àmbit de l’estalvi i l’eficiència en la indústria o la redefinició del marc normatiu de les empreses de serveis energètics, entre d’altres.
Durant aquest 2015 ja es començaran a posar en marxa les primeres accions del Pla. Així, per exemple, es crearan els primers grups de treball (en matèries com el finançament d’inversions d’estalvi i eficiència energètica, la cogeneració industrial, les xarxes tancades de distribució i la producció de fred, a més d’un grup de treball per al sector tèxtil i d’un altre per al sector químic); es convocarà una línia de subvencions per a auditories energètiques i es començarà a treballar en el portal electrònic ‘Energia-Indústria’. El Pla estarà pilotat per l’ICAEN, que treballarà en coordinació amb els principals agents, entitats i associacions del sector.