Aquest estiu, la Generalitat de Catalunya va crear un registre de grups d’interès amb l’objectiu de garantir la transparència de l’agenda oficial dels alts càrrecs i el personal directiu. Per tal que els alts càrrecs i el personal directiu puguin mantenir contactes amb aquests grups d’interès, cal que les persones o organitzacions interessades s’hagin inscrit prèviament al Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic o, almenys, que hagin formalitzat la sol·licitud d’inscripció corresponent.

La inscripció en aquest Registre té caràcter obligatori i permet que les relacions establertes es desenvolupin en un marc de transparència, confiança i integritat. A més, la inscripció com a grup d’interès atorga a les organitzacions inscrites una major facilitat de relació i participació i contribueix a reforçar la seva consideració social.

En aquesta línia, el COAMB, primer col·legi professional a inscriure’s, consta des del passat mes de juliol i es congratula d’aquesta nova normativa en tant que contribuirà a la transparència de l’administració.