12 setembre, 2017

La proposició de llei presentada conjuntament per Junts pel Sí, PSC i Catalunya Sí que es Pot per a la creació de l’Agència de Patrimoni Natural i la Biodiversitat va superar la darrera setmana el debat a la totalitat al Ple del Parlament. Així, s’inicia el tràmit parlamentari per a l’aprovació de la llei que concreta la creació d’un nou ens que s’encarregarà de liderar la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, la millora i l’estudi del medi natural de Catalunya, tant en l’àmbit continental com marí. L’objectiu és potenciar la conservació del patrimoni natural, la biodiversitat i la geodiversitat, amb criteris d’integritat, sostenibilitat, persistència i eficiència.
La creació de la nova agència respon a una reivindicació històrica d’entitats, administracions i organismes vinculats a la conservació de la natura a Catalunya. Així, des de fa més de 20 anys, ha format part de documents estratègics i de programes de diverses formacions polítiques.
L’objectiu és impulsar i coordinar les polítiques en matèria de biodiversitat de manera integral, mitjançant una estructura independent, com ja succeeix amb altres àmbits de les polítiques ambientals a Catalunya, com són l’aigua i els residus, que sí disposen d’una agència pròpia.
El nou ens dona compliment a les directrius de Nacions Unides i d’Europa envers la pèrdua progressiva de biodiversitat. Concretament, l’Estratègia europea sobre Biodiversitat, aprovada el 2011, insta els membres a prendre mesures fins al 2020 per aturar-la, mentre que a escala mundial, Nacions Unides va promoure el Conveni sobre la Diversitat Biològica durant la Cimera de la Terra el 1992. L’Agenda Global de Desenvolupament Sostenible 2030 també inclou objectius en aquest àmbit, vinculant per primera vegada el desenvolupament sostenible amb la conservació del patrimoni natural. A més, el Pla estratègic de la diversitat biològica 2011-2020, i el Pla d’acció dels governs subnacionals, ciutats i altres autoritats locals 2011-2020, insta els governs a coordinar-se, a totes les escales per ser efectius en la conservació i ús sostenible de la diversitat biològica. Des d’una perspectiva econòmica, el cost per incomplir l’objectiu de la Unió Europea d’aturar la pèrdua de la biodiversitat per al 2020 es calcula en 50.000 milions d’euros anuals.
Consulta aquí tota la informació