La probabilitat de continuar com a autònom en un horitzó de 2 anys augmenta quan s’aprofita l’assessorament personalitzat i formació clau en gestió empresarial oferts pel programa Consolida’t, que el COAMB ofereix per segon any consecutiu.

En concret, la probabilitat de sobreviure com autònom és de 10,7 punts percentuals més alta segons l’avaluació del programa “Consolida’t” de 2014 feta per l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat.

El director general  d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, Josep Vidal, ha destacat que l’avaluació demostra que ”un altre bon resultat és la major efectivitat entre els autònoms i les autònomes que tenen poca antiguitat. De fet, els tres primers anys d’activitat és el període amb més risc de deixar de ser autònom i, per tant, l’assessorament, formació i acompanyament oferts pel programa Consolida’t es fan més necessaris”.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va reforçar el programa “Consolida’t” de l’edició 2016-2017, que preveu beneficiar al voltant de 670 persones treballadores autònomes. Disposa d’un pressupost de fins 1.102.000 euros, un 6.9% més que a l’edició anterior, per la que encara hi ha places disponibles.

Més informació